Our industry

News

Our industry

Industrial batteries Protecting wood Metal surface treatment Fabric metallization Cleaning products and disinfectants
Back to News

Od učebnic do reality pracovního prostředí 14. 12. 2023

Ondřej Blaško, student 3. ročníku Střední školy v Bohumíně se specializací na Provoz a ekonomiku dopravy, absolvuje u nás dlouhodobou odbornou praxi. Ta bude probíhat po celý školní rok až do 30. června 2024.

Během ní se Ondřej zapojuje do činností našeho zákaznickém servisu, logistiky a skladů. Jeho odpovědnosti zahrnují zadávání objednávek pro dopravu, nákupní objednávky, zpracování dokumentace pro přepravu a následnou fakturaci.

Ondřej se rovněž seznamuje s komplexními procesy v oblasti celní přepravy, včetně obchodování v rámci Evropské unie (Intrastat) a dovozu ze třetích zemí. Důležitou součástí jeho praxe je také osvojení si znalostí týkajících se původu zboží a příslušné dokumentace potřebné pro export.

Jsme přesvědčeni, že praktické zkušenosti získané v průběhu jeho praxe budou pro Ondřeje cenným přínosem a významně přispějí k jeho profesnímu růstu v oblasti dopravy a logistiky.

ARSY line - creation of websites and e-shops