Naše odvětví

Aktuality

Naše odvětví

Průmyslové akumulátory Ochrana dřeva Povrchové úpravy kovů Metalizace textilu Čisticí a dezinfekční prostředky
Zpět na Aktuality

Studenti na praxi v Bochemii 28. 6. 2023

Na konci školního roku jsme umožnili dvěma studentům u nás vykonat svou povinnou školní praxi. Student 3. ročníku oboru Elektrotechnika ze Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě se seznámil s pracovními činnostmi na elektrodílně a přiložil svou ruku k dílu i při rozbíhání nového provozu perforace. Ten je součástí našeho ACCU businessu, jehož finálním výsledkem jsou průmyslové akumulátory.

Další student, tentokrát ze Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Ostravě, prováděl v laboratořích oddělení řízení a kontroly jakosti analýzy fyzikálních a chemických vlastností námi vyráběných kladných a záporných akumulátorových hmot, které dále zapracováváme do už zmíněných průmyslových akumulátorů.

Věříme, že praxe u nás studentům pomohla konfrontovat jejich teoretickou připravenost s praktickou realitou, a přejeme jim hodně zdaru v dalším ročníku studia.

Co vše studentům nabízíme? Přečtěte si zde.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů