Naše odvětví

Aktuality

Naše odvětví

Průmyslové akumulátory Ochrana dřeva Povrchové úpravy kovů Metalizace textilu Čisticí a dezinfekční prostředky
Zpět na Aktuality

Pokračujeme v podpoře spolku SDO Brontosauři 20. 2. 2023

Hlavní činností této nestátní neziskové organizace je organizování volného času dětí, mládeže a dospělých a vytváření podmínek a napomáhání zapojení osob se zdravotním znevýhodněním do plnohodnotného života. Ze spolupráce s dětskými domovy vznikly současné programy zaměřené na náhradní rodinnou péči, pěstounské rodiny a sociální služby.

Primárním cílem Klubu Pěstoun je propagace a osvěta pěstounské péče v nové komunitě pěstounů v Ostravě s navazujícím výstupem na zvýšení počtu nových pěstounů a snížení počtu dětí v ústavní péči, ale také poskytování zázemí spolku pro plánované programy zaměřené na vzdělávání pěstounů, ale i neformální setkávání s výměnou praktických zkušeností a podporu bezproblémového začleňování svěřených dětí do pěstounských rodin. Neméně důležitou oblastí je příprava dětí na vstup do samostatného života v Domě napůl cesty.

I díky podpoře Bochemie může spolek nejen pokračovat ve své činnosti při naplňování svých dílů, ale také udržovat stádo koní sloužících mj. k hippoterapii a budovat pro ně odpovídající zázemí.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů