Naše odvětví

Cíle udržitelného rozvoje

Jako lídr v oboru si uvědomujeme, že svojí aktivitou zasahujeme do společnosti i životního prostředí, a cítíme vůči oběma značný závazek. Současně věříme, že v dlouhodobém horizontu lze růstu firmy a ekonomického úspěchu dosáhnout, jen pokud je v souladu s chováním odpovědným vůči svému okolí.

Naše práce vychází z poctivého přístupu k zákazníkům, zaměstnancům i obchodním partnerům. A z našeho přesvědčení vycházejí i cíle udržitelného rozvoje, které jsme si stanovili:

  • dodržování zásad etického podnikání,
  • vývoj výrobků šetrných k životnímu prostředí,
  • systematické snižování energetické náročnosti výroby,
  • ochrana životního prostředí,
  • zodpovědné nakládání s odpady a chemickými látkami,
  • recyklace obalových materiálů,
  • ochrana zdraví zaměstnanců i zákazníků,
  • bezpečnost práce,
  • napomáhání v osobním rozvoji, seberealizaci a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů