Naše odvětví

Aktuality

Naše odvětví

Průmyslové akumulátory Ochrana dřeva Povrchové úpravy kovů Metalizace textilu Čisticí a dezinfekční prostředky
Zpět na Aktuality

Bochemie členem Wood Protection Association 15. 6. 2022

Bochemie se nově stala členem britské Wood Protection Association (WPA), předního neziskového obchodního sdružení zastupující potřeby svých členů, jimiž jsou velcí nadnárodní zpracovatelé dřeva, malé a střední podniky, ale také výzkumní pracovníci a vědci.

WPA má spolu se svými členy společnou vizi – prosazovat používání dřeva jako stavebního materiálu. Tuto vizi naplňuje prostřednictvím:

1. Působení jako technický a poradní orgán poskytující pokyny dodavatelskému řetězci, dodavatelům, inženýrům a architektům ohledně nejlepších způsobů, jak zajistit, aby dřevo bylo vhodné pro zamýšlený účel.

2. Aktivní podporou a rozvojem technologie, která zvyšuje výkon a hodnotu udržitelného měkkého dřeva a deskových materiálů na bázi dřeva – především prostřednictvím konzervace, úpravy dřeva nebo úpravy zpomalující hoření.

WPA také řídí a dohlíží na významné výzkumné projekty jménem tohoto sektoru a kromě toho provozujeme systém Benchmark kvality pro konzervačně ošetřené dřevo (což zahrnuje nezávislý audit a akreditaci zpracovatelských operací).

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů